NBV 21

De NBV 21 zal in okTOber 2021 verschijnen. De vertaling is de opvolger van de Nieuwe bijbelvertaling uit 2004.

NBV21 is de bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de bron.
 
 
Medio oktober 2021 verschijnt er naast de standaardeditie van deze Bijbel met en zonder en deuterocanonieke boeken, eveneens twee huisbijbels, drie handzame compacte dundrukuitgaven, twee huwelijksbijbels en een prachtige luxe Edge Lined Bijbel en een fraaie Kanselbijbel.
 
De subafdelingen
download de voorpublicatie

 

Wat is er nieuw in de NBV21?

  • Eerbiedshoofdletters: hoofdletters in verwijswoorden naar God
  • Up-to-date gemaakt: nieuwe inzichten verwerkt
  • Meer consistentie: een hechter bouwwerk
  • Slimme concordantie: thema’s en verbanden zijn duidelijker
  • Minder is meer: al te ingevulde vertalingen teruggedraaid
  • Brede basis: interpretaties met weinig draagvlak herzien
  • Nederlands waar nodig verbeterd