Christelijke boeken

Is er meer tussen hemel en aarde? Is er een God en zo ja; hoe kunnen wij Hem ervaren? Theologie is het bestuderen van wat er over God wordt gezegd. Het woord theologie maakt dit eigenlijk al duidelijk. In het Grieks betekenen de woorden ‘theos’ en ‘logie’ samen ‘de leer van God’. Vanuit onze specialisatie theologie mogen wij dagelijks christelijke boeken in- en verkopen. In deze categorie tonen we je een actueel overzicht van christelijke boeken, bijbelse dagboeken, bijbels, kinderbijbels, christelijke romans, theologie . Tevens vind je hier een selectie van Bijbels en Bijbelstudiemateriaal. Wanneer je op zoek bent naar een specifiek onderwerp, schroom niet om ons te vragen. Vanuit onze kennis en expertise helpen wij je graag verder.

Populair

Tip van Hans Loeve - boekverkoper bij ons in Amersfoort over "Ontluikend christendom" van Daniël de Waele

Daniel de Waele schreef al meer interessante boeken (o.o. over de bergrede), maar dit is een indrukwekkende kroon op zijn werk. Hij schetst de wereld in de eerste eeuwen na Christus. Nog nooit heb ik zo’n helder beeld gekregen van alle stromingen en denkbeelden die er naast elkaar bestonden en hoe ze elkaar beïnvloedden. Ook zie je hoe bijbelschrijvers als Paulus en Petrus met beide benen in de Grieks-Romeinse wereld stonden en er door beïnvloed werden in hun schrijven. Je verbaast je over de enorme hoeveelheid stromingen, denkbeelden etc aanwezig waren in de oertijd van de christelijke traditie. Zeer leerzaam en vooral bewonderingswaardig dat de schrijver nergens een vooringenomen mening vorm. Hij tekent dingen op zoals ze waren. Daarom is het een heerlijk informatief boek voor iedereen die interesse heeft in de maatschappij van de eerste eeuwen.

Bekijk boek