Bijbel in gewone taal

Voor het eerst maakte het Nederlands Bijbelgenootschap een Bijbel in de taal die we allemaal dagelijks spreken. Veel mensen gingen met deze nieuwe vertaling opnieuw de Bijbel lezen en binnenkort rolt de vijfde druk van de persen. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. Er is een nieuwe vertaling van de Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap: de Bijbel in Gewone Taal. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal dagelijks gebruiken.

De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.

Wat is gewone taal?

Gewone taal is de taal die we allemaal gebruiken als we iets vertellen of uitleggen aan anderen. Het gaat om woorden die iedereen kent. De zinnen zijn niet te lang en lopen goed. De tekst is duidelijk opgebouwd. Je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en over wie of wat het gaat. Beeldspraak die moeilijk te begrijpen is, wordt verduidelijkt. De lay-out is overzichtelijk, met korte stukken tekst waar een kopje boven staat.

De Bijbel in Gewone Taal in het kort:

  • een betrouwbare vertaling uit de bronteksten
  • bekende woorden
  • korte zinnen
  • heldere zinsconstructies
  • duidelijke verbanden
  • begrijpelijke beeldspraak
  • overzichtelijke tekstindeling
  • uitleg van bijbelse termen in een woordenlijst

Waarom is de Bijbel in Gewone Taal uniek?


betrouwbaar. 
Een volwaardige vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten, die van begin tot eind begrijpelijk is voor een zeer breed publiek.

duidelijk. De enige bijbelvertaling waarbij duidelijkheid en begrijpelijkheid altijd vooropstaan. En de enige bijbelvertaling die consequent kiest voor gewone taal.

dichtbij. De gewone taal spreekt de lezer op een directe manier aan. Juist door de bekende woorden kunnen mensen zich vertrouwd voelen met de tekst.

voor iedereen. Door de gewone taal is dit een bijbel voor iedereen, wat zijn of haar leeftijd, opleiding of achtergrond ook is.

overzichtelijk. De tekst is overzichtelijk. Je vindt snel wat je zoekt en je ziet meteen waar het over gaat.

 

Voor wie?

De Bijbel in Gewone Taal is voor iedereen die graag een duidelijke bijbel leest. Voor sommige lezers is de Bijbel in Gewone Taal precies de vertaling die ze graag gebruiken. Voor andere lezers is het een waardevolle aanvulling. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt om kennis te maken met de bijbelse verhalen én om je te verdiepen in moeilijke teksten. Je kunt er zelf in lezen of samen met anderen, thuis of in de kerk, op school en in het pastoraat.