De dichter als innerlijke leermeester: Lezing door zingevingscoach Wouter ter Braake.

  • De activiteit is bij Boekhandel Riemer Amersfoort
  • We starten om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30). Het einde is om 22:00 uur
  • dinsdag 10 oktober
  • Er is nog plek voor 9 personen. Meld je ook aan
  • We vragen een bijdrage van € 8 euro per persoon. Waarom?

Wouter ter Braake is zingevingscoach, dichter en schrijver. In zijn boeken komen levensverhalen en
levensvragen aan bod zoals vergeving, omgaan met pijn en ongemak, sterfelijkheid, de zoektocht
naar de goddelijke essentie en de rusteloze mens.

Op deze avond vertelt hij hoe in hem de dichter zich meldde en welke invloed dat op hem had. Hij
ontdekte, onder meer in zijn werk als zingevingscoach, dat er in elk mens een innerlijke leermeester
leeft. Die leermeester kan zich laten horen via een poëtische stem. Een stem die in elk mens huist, zo
meent hij. Zijn aanpak van deze avond beperkt zich niet tot enkel het vertellen over zijn eigen
ervaringen en boeken. Hij voert de deelnemers ook mee in een actieve en speelse haiku-workshop
om hen te laten ervaren dat er in ieder mens een dichterlijke stem huist en ieder in staat is die stem
vorm en inhoud te geven.

Wouter ter Braake vierenzeventig jaar en als schrijver een productieve laatbloeier. Zijn werk wordt
gewaardeerd door de levendige en prettige schrijfstijl. De inhoud van zijn werk heeft de kracht om
onder alledaagse waarnemingen en gebeurtenissen diepere lagen bloot te leggen.
In twee jaar tijd verschenen vijf publicaties van zijn hand: ‘Waar een wil is, is een omweg. Een ziel op
zoek naar zin’/april 2021. ‘Dichter bij de ziel. Poëtische mijmeringen’/juni 2022. ‘Annigje Opdevelde.
De helende kracht van verhalen’/november 2022. ‘Zinvol ouder worden, zin in oud zijn. Over
betekenisgeving’/april 2023. En dit najaar verschijnt ‘Arthur’s pelgrimage. Kroniek van een spirituele
ontdekkingsreis’. Zijn eerste boek werd in eigen beheer uitgegeven, de andere publicaties zijn
verschenen bij uitgeverij Van Warven in Kampen.

 

          Annigje-V1 (1)

De inschrijving is gesloten

Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor deze activiteit