3e Avond voor Groninger Meesters en Juffen

  • De activiteit is bij Boekhandel Riemer Groningen
  • We starten om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30). Het einde is om 22:00 uur
  • donderdag 26 oktober
  • We zitten vol!
    Er is nog plek voor 0 personen. Er komen 30 anderen. Wees er snel bij!
  • Toegang is gratis

Deze 3e avond zit ook vol maar op 16 november is nog plek. Van harte aanbevolen welkom om je daarvoor aan te melden.

 

Meesters- en juffenavond.

Op 26 oktober organiseert Boekhandel Riemer een Meesters- en Juffenavond. Maar ook logopedisten, directie, bibliothecarissen etc zijn bij dezen ook van harte uitgenodigd.

Oud-leerkracht, onderwijskundige en bedrijfsleider van Boekhandel Riemer Amersfoort Hans Loeve zal vanavond de meest recente en interessantste kinderboeken van de laatste tijd de revue laten passeren. Hij zal voorlezen voor meesters en juffen uit alle klassen van de basisschool.

Vanzelfsprekend kunnen de boeken gekocht (of gereserveerd) worden voor de school. Bovendien zijn er tal van prentenboeken en jeugdboeken als opruimingsboeken te koop.

Allerhande andere onderwerpen zoals aanvullingen voor de schoolbieb en de aanschaf van AVI-boeken zullen aan de orde komen.

Vanzelfsprekend is er koffie, thee en toebehoren en kun je achteraf met een glaasje wijn in de hand nog napraten of netwerken met collegae en Hans.

Elke meester en juf krijgt een doos mee met bruikbaar materiaal voor in de klas, de aula of de schoolbieb. Denk daarbij aan posters, kleurplaten, leesexemplaren, vooruitkijk-boekjes, spelmateriaal etc.

Entree is gratis maar wel graag aanmelden via onze website. Bij veel animo organiseren we namelijk een vierde avond en daarnaast willen we graag weten hoeveel goodiebags we klaar moeten maken.

We hopen veel leerkrachten te mogen verwelkomen en we maken er sowieso een reuzeleuk feest van!

We zitten vol

Je kunt je daarom niet meer inschrijven