3e meester- en juffenavond in Groningen

  • De activiteit is bij Boekhandel Riemer Groningen
  • We starten om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30). Het einde is om 22:00 uur
  • donderdag 26 oktober
  • Er is plek voor 30 personen.
  • Toegang is gratis

Meester- en juffenavond.

Op 26 oktober organiseert Boekhandel Riemer een Meester- en Juffenavond.

Oud-Leerkracht, onderwijskundige en bedrijfsleider van Boekhandel Riemer Amersfoort, Hans Loeve zal vanavond recente en interessante kinderboeken de revue laten passeren. Hij zal voorlezen voor meesters en juffen uit alle klassen van de basisschool. Logopedisten, medewerkers van kinderopvang, etc, zijn ook van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunnen de boeken gekocht (of gereserveerd) worden voor de school. Prentenboeken en jeugdboeken zijn ook als opruimingsboeken te koop.

Onderwerpen als aanvullingen voor de schoolbieb, aanschaf AVI-boeken en samenwerking met onze boekwinkel,  zullen aan de orde komen.

Vanzelfsprekend is er koffie, thee en tijdens de aangeklede borrel kun je achteraf met een glaasje wijn in de hand  nog napraten of netwerken met collegae en ondergetekende.

Elke meester en juf krijgt een doos mee met bruikbaar materiaal voor in de klas, de aula of de schoolbieb. Denk daarbij aan posters, kleurplaten, leesexemplaren, vooruitkijk-boekjes, spelmateriaal etc.

Entree is gratis maar wel graag aanmelden via onze website. Bij veel animo, organiseren we misschien nog een avond.

We hopen veel leerkrachten te mogen verwelkomen en we maken er sowieso een reuze leuk feest van!

Hans Loeve

  • Hidden
    € 0,00