Tip van Hans Loeve - boekverkoper bij ons in Amersfoort over "Waarom vissen niet bestaan" van Lulu Miller

De journaliste Lulu Miller beschrijft het leven van wetenschapper David Starr Jordan. Ze doet dit op een verhalende manier, zodat de feiten als roman en soms als thriller tot ons komen. Starr was een geestdriftige en bewonderingswaardige wetenschapper. En bovenal een doorzetter en optimist ten voeten uit. Jarenleng verzamelde hij vissen op sterk water, gaf ze namen en bewaarde honderden soorten op de zolder van de universiteit. In 47 seconden (aardbeving) was alles weg. Starr blikte of bloosde niet, begon zijn levenswerk gewoon opnieuw. Wel zorgde hij er nu voor dat hij kaartjes aan de vissen vast zette. Hij verzon allerhande (nu zeer omstreden) manieren om vissen, wereldwijd te vangen (Dynamiet, vergif etc.). Miller ontdekt echter een schaduwkant van deze intrigerende man en vanaf dat moment leest het boek als een thriller. Hoe kwam zijn bazin aan haar eind? Wat voor verregaande denkbeelden hield hij er op na om een soort in stand te houden? O ja en vissen bestaan niet omdat ze gewoon niet een eigen evolutionaire categorie zijn, onder water verschillen “vissen” net zoveel van elkaar als alle dieren in het bos. Informatief, spannend, hilarisch, bewonderenswaardig, super boek.

Bekijk meer tips


Meer van deze auteur