Tip van Hans Loeve, boekverkoper bij ons in Groningen en Amersfoort over "Ontluikend christendom" van Daniël de Waele

Daniel de Waele schreef al meer interessante boeken (o.o. over de bergrede), maar dit is een indrukwekkende kroon op zijn werk. Hij schetst de wereld in de eerste eeuwen na Christus. Nog nooit heb ik zo’n helder beeld gekregen van alle stromingen en denkbeelden die er naast elkaar bestonden en hoe ze elkaar beïnvloedden. Ook zie je hoe bijbelschrijvers als Paulus en Petrus met beide benen in de Grieks-Romeinse wereld stonden en er door beïnvloed werden in hun schrijven. Je verbaast je over de enorme hoeveelheid stromingen, denkbeelden etc aanwezig waren in de oertijd van de christelijke traditie. Zeer leerzaam en vooral bewonderingswaardig dat de schrijver nergens een vooringenomen mening vorm. Hij tekent dingen op zoals ze waren. Daarom is het een heerlijk informatief boek voor iedereen die interesse heeft in de maatschappij van de eerste eeuwen.

Bekijk meer tips