Tip van Hans Loeve - boekverkoper bij ons in Amersfoort over "De hemel is van blik" van Keisha Bush

Op het boek staan Ibrahimah en Etienne, twee neefjes die in de leer zijn bij maraboet (wijsgeer) Ahmed. “In de leer” wil in dit verhaal niets anders zeggen dan: bedelen voor Ahmed. Ze leven op straat en ze moeten per dag een bedrag geven aan hun “leraar”. Lukt ze dat niet dan worden ze mishandeld. Ze krijgen niet te eten, slapen op een stuk karton en moeten elke dag vrezen voor hun leven. Het wordt heel beeldend verteld en je ziet de jongens met een leeg tomatenblikje lopen, elke dag geconfronteerd met diefstal, mishandeling, wantrouwen, maar ook liefde en hoop. Een verdrietig debuut omdat in het huidige Dakar nog duizenden straatkinderen op deze manier leven, maar heel bewonderingswaardig hoe ze dit in verhaalvorm heeft gegoten.

Bekijk meer tips


Meer van deze auteur