Tips voor de kleinkinderen

Tip van Hans Loeve, boekverkoper bij ons in Groningen en Amersfoort over "De gorilla en de jongen" van Phil Earle Hilke Makkink

Dit boek van Phil Earle is een geweldig boek voor jong en oud. Hoewel het geschikt geacht wordt vanaf 10 jaar vind ik het eerder in de lijn van 12 tot 80 jaar liggen. De voorkant is helaas ook niet zo uitnodigend om het boek te kopen en dat is jammer. Het verhaal gaat over Joseph en niet zozeer over De Gorilla. Joseph is een recalcitrante jongen die niets of niemand in zijn buurt wil hebben en hij vertrouwt niemand. Zijn ouders, zijn oma en de hele wereld is tegen hem en een zekere Mevrouw F. moet hem tijdens de W.O. oorlog II vol bombardementen, opvangen en proberen in het gareel te houden. Zij runt een dierentuin, wat wil zeggen, een paar uitgemergelde wolven, wat vogels en een Gorilla. Joseph moet poep scheppen. Ze dwingt hem ook naar school te gaan waar hij het direct letterlijk aan de stok krijgt met de hoofdmeester, een autoritaire die hem het leven nog zuurder maakt. In het indringende verhaal zie je Joseph ontdooien en Mevrouw F. De Gorilla Adonis en Syd leren hem om weer anderen te vertrouwen. Ontroerend mooi.

Bekijk boek