NBG ’51

De NBG-’51 vertaling werd in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap gemaakt.  Deze vertaling kwam in 1951 op de markt en staat als vertaling op beperkte afstand van de Statenvertaling uit 1637. Het heeft een klassiek woord- en zingebruik. Tot de komst van de NBV was de NBG-’51 de meest verkochte bijbelvertaling. Momenteel wordt de NBG-’51 verkocht aan een brede kring protestanten.