Herziene statenvertaling

De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten. In de loop der jaren zijn er een aantal mooie succesvolle uitgave’s uitgegeven zoals de HSV jongerenbijbel, de HSV studiebijbel, een speciale editie voor mannenbijbel en voor vrouwenbijbel. Daarnaast is er een HSV kinderbijbel verschenen welke door veel van onze klanten met plezier wordt voorgelezen.