Lezing: Dominee Cees Huisman over zijn boek – PIERRE CHEVALLIER 1760-1825

  • De activiteit is bij Boekhandel Riemer Barth
  • We starten om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30). Het einde is om 22:00 uur
  • woensdag 22 maart
  • Er is nog plek voor 28 personen. Meld je ook aan
  • We vragen een bijdrage van € 5 euro per persoon.

Cees Huisman (geb. 1953) is historicus en theoloog. Hij promoveerde in 1983 op Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw. Na als geschiedenisleraar werkzaam te zijn geweest werd hij in 1985 predikant in de Ned. Herv. (vanaf 2004 Protestantse) Kerk, achtereenvolgens in Heusden, Steenwijkerwold en Meppel. Sinds 2019 is hij met emeritaat en publiceert hij op zijn vakgebied(en).

Over zijn boek:

In een turbulente tijd vol spanning, revolutie en oorlog probeerde Pierre Chevallier eigenzinnig en consequent zijn eigen koers te bepalen. Zijn vader Paulus was hoogleraar theologie in Groningen en Pierre werd dominee in de Waalse Kerk. Een uitvoerige briefwisseling tussen vader en zoon geeft een verrassende inkijk in de actuele religieuze en politieke discussies van die dagen, terwijl wij tevens kennis kunnen nemen van kleinmenselijk leed en alledaagse besognes in de nadagen van de Republiek. Pierre Chevallier ontwikkelde zich van een recalcitrante intellectuele betweter tot een bedachtzaam en irenisch theoloog, die naast zijn dagelijkse gemeentewerk in Amsterdam ook activiteiten ontwikkelde, die de grenzen van zijn Waalse gemeente ver te buiten gingen. Hij maakte zich verdienstelijk voor het Nederlands Zendeling Genootschap en het Nederlands Bijbelgenootschap, maar ook spande hij zich in om koning Lodewijk Napoleon de Nederlandse taal te leren. Het is interessant te zien, hoe deze erudiete Waalse predikant evolueerde van een overtuigd patriot tot een loyaal royalist zonder zijn principes geweld aan te doen. Deze familiekroniek laat de lezer bovendien getuige zijn van onverwachte gebeurtenissen en pijnlijke ervaringen, die hem nog lang zullen bijblijven.

Zijn andere boek:

https://boekhandelriemer.nl/op-reis-met-ds-jan-scharp-17561828/9789403683645/

De inschrijving is gesloten

Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor deze activiteit